За подобряване услугите на http://2bprotect.com, уебсайтът използва cookies/бисквитки.
ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ
Ние събираме и обработваме Вашите лични данни. За осигуряване на правата ви по GDPR, молим за Вашето съгласие. Моля отделете нужното време и се запознайте подробно с това каква информация събираме как я съхраняваме и използваме за осигуряване на по-доброто Ви преживяване на нашия сайт. Благодарим Ви!

Общи правила

ПРАВИЛНИК (ОБЩИ УСЛОВИЯ)

 

Настоящият Правилник определя правата и задълженията на страните във връзка с използването на този Сайт - 2bprotect.com, включително и информацията, публикувана на Сайта. Молим, за внимателно запознаване с Правилника. Подаването на своите данни на Сайта или правенето на Поръчка чрез настоящия Сайт е равносилно на приемане на разпоредбите на Правилника и Политиката за Конфиденциалност.

1.     Дефиниране на понятията.

1.1.   Администратор на уебсайта – субект, отговарящ за правилното функциониране на Сайта.

1.2.   Администратор – Администратор на личните данни на Потребителите в съответствие с Политиката за Конфиденциалност.

1.3.   Доставчик на Разплащателни Услуги – разплащанията могат да бъдат обслужвани от трети субекти, предлагащи услуги за обработка на данни и плащания, фактуриране на вземания, разплащателни и отчетни услуги.

1.4.   Политика за Конфиденциалност - набор от правила за обработката на лични данни и правила за защита на неприкосновеността на личния живот, прилагани спрямо Потребителите на Сайта, описани подробно на Сайта в раздел "Политика за Конфиденциалност".

1.5.   Продукт – всеки продукт или продукти (или услуги), описани в Сайта, които могат да бъдат предмет на Поръчка от страна на Потребителя в съответствие с настоящия Правилник.

1.6.   Възстановяване на средствата – връщане на цената или част от цената на закупения Продукт, подробно описано в параграф VIII от Правилника.

1.7.   Правилник – настоящият Правилник като цяло.

1.8.   Продавач – субект, посочен съответно в Правилника, предлагащ възможност за реализация на Поръчки на Продукти и сключване на сделка за продажба.

1.9.   Продажба - потвърждаване от Продавача сключването на договор за закупуване на Продукти, в съответствие с Поръчката на Потребителя.

1.10. Сайт – интернет страница, регистрирана в настоящия домейн, представляваща покана за правене на Поръчки.

1.11. Платформа - софтуер, използван за обслужване на Сайта и реализиране на други услуги, свързани с обслужване на Поръчките.

1.12. Потребител – или „Клиент” е физическо лице, навършило 18 години, или юридическо лице, което е регистрирано в 2BPROTECT.COM и се е съгласило с настоящите Общи условия.

1.13. E-mail: office@2bprotect.com

1.14. „2bprotect.com”е уебсайт за електронна търговия - виртуален информационен ресурс в Интернет за продажба на стоки от разстояние, които се доставят след изричното им заявяване от страна на Клиента.

1.15. „Клиентски профил” е обособена част от 2bprotect.com, съдържаща информация за Клиента, предоставена от Клиента при регистрацията му и съхранявана от 2bprotect.com, като достъпът до клиентския профил се осъществява чрез въвеждане на потребителско име и парола. Клиентският профил дава възможност на Клиента да разглежда и редактира данните, въведени при регистрацията, записите в адресната книга, да има достъп до информация за всички свои заявки за закупуване на стоки от магазина за електронна търговия 2bprotect.com, да променя паролата си за достъп и др.

1.16. „Поръчка” е направената от Потребител заявка към електронния магазин за покупка на една или повече конкретни стоки. Одобрението по имейл става с изпращане на имейл (електронно писмо) за потвърждение.

1.17. „Продажна цена” е крайната цена за бройка или за определено количество стока или за услуга, включваща данъка върху добавената стойност и всички допълнителни данъци и такси.

1.18. „Случайно събитие” е непредвидено към момента на сключването на договора обстоятелство от извънреден характер, което прави изпълнението му обективно невъзможно.

1.19. „Търговски съобщения” са рекламни или други съобщения, представящи пряко или косвено стоките, услугите или репутацията на лице, извършващо търговска или занаятчийска дейност или упражняващо регулирана професия.

1.20. „Злоумишлени действия” са действия или бездействия, нарушаващи Интернет етиката или нанасящи вреди на лица, свързани към Интернет или асоциирани мрежи, изпращане на нежелана поща (непоискани търговски съобщения, SPAM, JUNK MAIL), препълване на каналите (FLOOD), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (HACK), извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (CRACK), изпращане на „троянски коне” или предизвикване инсталация на вируси или системи за отдалечен контрол, смущаване нормалната работа на останалите потребители на Интернет и асоциираните мрежи, извършване на каквито и да е било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по друго приложимо право.

1.21. „ТРУДОВ МОНИТОР” ООД, е търговско дружество, с регистрационен номер: ЕИК 201459923 със седалище и адрес на управление България, гр. София, ул. 20-ти април №19, представлявано от Методи Нейков, което създава и поддържа електронния магазин - „2bprotect.com” и определя настоящите Общи условия, при които се предлагат и продават стоките.

2.     Твоето мнение има значение

2.1.   Всеки Потребител, използващ Сайта, има възможност да сподели с нас своето мнение.

2.2.   Мненията и предложенията следва да бъдат изпращани на имейл адреса, посочен на Сайта.

2.3.   Съобщението трябва да съдържа следните елементи:

2.3.1.  да бъде под формата на текстово съобщение;

2.3.2.  да включва прикачени файлове под формата на снимки или аудио и видео файлове в следните формати: jpg, bmp, pdf, mp3, midi, wav, mpeg, qt, avi, flv, mp4, mpg, wmv, vcd или asf;

2.3.3.  да отговаря на истината;

2.3.4.  да има точно описание на всички прикачени снимки, аудио или видео файлове със следната информация:

2.3.4.1. име и фамилия или инициал на фамилията на Потребителя, показан на снимката/записа;

2.3.4.2. кратко описание на това, което представя снимката/записа;

2.3.4.3. наименование на Продукта, за който се отнася снимката/записа;

2.3.4.4. означаване на периода, през който е бил използван Продукта;

2.3.5.  прикачените файлове да бъдат в оригиналния си вид, т. е. да не са подложени на цифрова обработка, посредством графични програми;

2.3.6.  да не включва обидно, вулгарно, дискриминационно или незаконно съдържание.

2.4.   Потребителят, изпращащ мнението, трябва да притежава правата за публикуване и разпространяване на всички изпратени аудиовизуални материали.

2.5.   Потребителят, изпращащ мнение се съгласява на публикуване на неговото съдържание или на части от него заедно с приложените материали на Сайта и на други интернет страници, съдържащи описание на Продукта, за който се отнася мнението.

2.6.   За защита на личната неприкосновеност, публикуваните данни за хората, чиито мнения и/или изображения биват поместени на Сайтовете, може да бъдат променени.

3.     Общи Условия за ползване на Уебсайта

3.1.   В Сайта е показана и английската версия на настоящия Правилник. В случай на каквито и да било различия при интерпретация, задължителни са текстовете на българската версия на Правилника.

3.2.   Всички търговски информации, ценоразписи и реклами за Продуктите в Сайта представляват единствено покана за отправяне на оферти от страна на Потребителите и сключване на договори директно с Продавача. Никоя информация, публикувана на Сайта, без значение от наименованието, не може да бъде считана за оферта по смисъла на приложимите правни разпоредби.

3.3.   Правенето на Поръчка от страна на Потребителя представлява оферта за закупуване на Продукта и означава приемане на всички разпоредби на Правилника, а също и Декларацията за Поверителност.

3.4.   Потребителят, който прави Поръчката, трябва да е навършил 18 години и да притежава всички права за извършване на юридически действия или да е получил съгласието на своя настойник, съобразно законите, действащи в местопребиваването на Потребителя.

3.5.   Предоставянето на услуги и Продажбата на Продукти от страна на Продавача и осигуряване на доставката им в момента е възможно за следните територии: България, Румъния, Гърция. Поръчки, изискващи доставка до други територии, по принцип, няма да бъдат приемани от Продавача. По изключение, Поръчката може да бъде реализирана от Продавача по молба на Потребителя – в този случай Потребителят трябва да се свърже с бюрото за обслужване на клиенти. Освен това, ако Продуктите трябва да бъдат доставени до място, намиращо се на остров, молим преди подаване на Поръчката да се свържете с нашето бюро за обслужване на клиенти, за да получите потвърждение на възможността за доставка.

3.6.   Актуалните информации за Продуктите и цените им са валидни за деня на показване в Сайта.

3.7.   Съдържанието на Сайта изцяло е собственост на съответните субекти. Продуктите, обхванати от информацията на Сайта, изпълняват всички законови изисквания в мястото на продажбата. За място на продажбата се смята винаги местонахождението на седалището на Продавача. Лицето, проявяващо интерес към Продуктите, представяни на Сайта и изпращащо оферта за придобиването им, е длъжно самостоятелно да се запознае с приложимите местни закони, свързани със закупуването на Продуктите, описани на Сайта и е длъжно да спазва тези закони.

3.8.   Цените публикувани на Сайта са с включени данъци, съобразно седалището на Продавача. Получаването на Продукта в съответната митническа служба в страната на Потребителя може да е свързано с допълнителни мита или данъци. Продавачът не носи отговорност за тези разходи. Цената подадена при всеки Продукт е валидна към момента на правене на Поръчката от Потребителя и може да включва разходите за доставката (в зависимост от информацията на Сайта). Продуктите са предмет на различни намаления и промоции.

3.9.   Продавачът си запазва правото за промяна цените на показаните Продукти в Сайта, за въвеждане на нови Продукти и изтегляне на предлагани дотогава, а също за провеждане и отмяна на промоционални акции или промени в тях без предизвестие.

3.10. За ефективната реализация на Поръчката е необходимо да се въведат коректно данните в информационната система на Платформата или с помощта на средствата за електронна комуникация. Посочването на имейл адрес е необходимо за потвърждаване приемането на Поръчката. За допълнително, телефонно потвърждаване на Поръчката, Потребителят бива помолен да предостави телефонен номер.

3.11. Личните данни, предоставени при подаване на Поръчки се обработват от Администратора на Сайта, Доставчика на Разплащателни Услуги или Продавача само до степента, необходима за изпълнението на Поръчките, включително за онлайн и офлайн фактуриране и следпродажбено обслужване, в съответствие с Политиката на конфиденциалност.

3.12. С оглед на защитата на личните данни могат да бъдат променени имената и личните данни на Потребителите и на други лица, чиито мнения и снимки са публикувани на Сайта, съобразно Декларацията за Поверителност.

3.13. Въпреки положените всестранни усилия няма гаранция, че публикуваните описания на Продуктите не съдържат неточности и не са допуснати грешки, затова такива не могат да бъдат основание за евентуални искове. Администраторът на сайта ще положи всички усилия, за да осигури точността и актуалността на цялата публикувана в Сайта информация. Същевременно не може да гарантира, че публикуваната информация изцяло обхваща тематиката. Във връзка с това Продавачът не носи отговорност в случай на неточности в съдържанието на наличната информация. Продавачът си запазва правото за промени, поправки и актуализиране съдържанието на Сайта по всяко време.

4.     Интелектуална собственост

4.1.   Всички представени на Сайта Продукти, както и други наименования, са използвани изключително с цел идентификацията им, те могат да бъдат защитени чрез запазени търговски марки на съответните им собственици или Продавача. Търговските и производствените марки, названията на производители и фирми се използват в Сайта единствено за информация и са собственост на съответните им правни собственици.

4.2.   Съдържанието на настоящия Сайт напълно спазва закона за авторското право или другите закони за интелектуална собственост и не може да бъде използвано за други цели, непозволени от настоящия Правилник, по-специално не може да бъде копирано, изцяло или частично.

4.3.   Забранява се събирането, използването на части, възпроизвеждането и/или публикуването в друга интернет страница или сайт на други онлайн търговци, на всякакви материали от Сайта, по-специално информацията относно Продуктите. Забранява се използването на названията на Продуктите и Продавача, етикети, снимки, описание на продуктите, а също на каквато и да е част от Сайта за други цели, различни от частни и нетърговски такива.

4.4.   Всички текстове, данни, графични материали, изображения, лога, снимки, файлове, както и всички други материали в рамките на Сайта, както и подбора, организацията, координацията, компилацията на материали и цялостния вид и характер на Сайта представляват интелектуална собственост на Продавача или на съответните правни собственици. Те са защитени от авторско право, права за дизайн, патентни права, права върху търговски марки и друго законодателство, включително международните конвенции и право на собственост. Всички тези права са запазени за Продавача или за други собственици. Всички търговски знаци, марки и търговски наименования са собственост на Продавача или други субекти. Без изричното съгласие на притежателя на авторските права върху материала, Потребителят или други лица, нямат право да продават, разпространяват, копират, модифицират, възпроизвеждат, показват или предават публично, да публикуват, редактират или адаптират тези елементи, да предоставят лицензи за тях, да създават на тяхна основа производни произведения, нито да ги използват по друг начин.

5.     Продажба на описаните в Сайта продукти и реализация на Поръчките

5.1.   Поръчките се приемат 24 часа в денонощието, през цялата година.

5.2.   Поръчки могат да се правят чрез интернет или по телефона от всяка точка на света, но за някои страни това е възможно единствено с предварително плащане чрез посочената на Сайта система за плащане.

5.3.   Продажбата се извършва след проверка на наличността на Продукта и на техническата възможност за осъществяване на сделката между съответния Продавач и Потребителя.

5.4.   Ако Продуктът или Поръчката се състои от няколко елемента, възможно е да се окаже, че Продавач ще бъдат едновременно няколко лица, различни за различните Продукти.

5.5.   Моментът на подаване на Поръчката не е равнозначен с момента на Продажбата.

5.6.   Продавачът си запазва правото да откаже реализацията на Поръчката без да уточнява причината.

5.7.   Поръчки, направени в работни дни след 12.00 часа, в събота, неделя и празничните дни, се обработват през следващия работен ден (в определени случаи това време може допълнително да бъде удължено).

5.8.   В момента на потвърждаване от страна на Продавача за приетата Поръчка се извършва сключване на договор за продажба на стока между Потребителя и Продавача. Потребителят може да получи допълнително потвърждение на сключения договор под електронна форма на посочения имейл адрес.

5.9.   В случай на осъществяване на Продажба, Продуктите, за които се отнася Поръчката, ще бъдат доставени чрез фирма за доставка - срокът за реализация на Поръчките е приблизително 10 работни дни. Този срок може да бъде удължен по причини извън контрола на Продавача, при което Продавачът не носи отговорност за забавяне доставката на пратките от страна на пощата, куриера или фирмата за доставка.

5.10. Плащанията могат да бъдат записани и обработени от различни Доставчици на Разплащателни Услуги (в зависимост от избрания начин на плащане) или от фирмата за доставка, в случай на доставка на Продуктите "с наложен платеж".

5.11. При избрано предплащане, Продуктът се изпраща в момента на получаване на средствата в размер на 100% от стойността на Поръчката и допълнителните разходи (напр. разходите по доставката, застраховка) и след приключване на Продажбата.

5.12. В случай, че Продавачът не извърши Продажбата на платена вече Поръчка, плащането се връща на Потребителя.

5.13. При избран метод на плащане "наложен платеж", Потребителят упълномощава Продавача за покриване от негово - на Потребителя име - на транспортните разходи за изпращането, като се задължава да възстанови тези разходи.

5.14. Заплащане в момента на получаване - избрана форма чрез обозначена опция "с наложен платеж". Потребителят извършва заплащането на Поръчката на представителя на фирмата за доставка, доставящ пратката до посочения от Потребителя адрес. Продуктите остават собственост на Продавача до момента на заплащане на цялата дължима сума.

5.15. Всички Продукти, описани на Сайта са фабрично нови, притежават необходимите сертификати и инструкции за употреба, в съответствие със законодателството на територията, на която се намира седалището на Продавача.

5.16. Цветовете и оформлението на Продуктите, показани на Сайта може да се различават от действителните цветове и оформление на Продуктите поради разлики в използваните фотографски и печатни технологии, а изображенията може неправилно да отразяват багри и нюанси. Производителите на Продуктите си запазват правото за извършване на технически промени в представените Продукти без специално предизвестие.

6.     Промени в Поръчката

6.1.   В случай на Поръчка на Продукт, за който в Сайта поради грешка на обслужващия Сайта персонал или грешка на сървъра е била въведена погрешна цена, Потребителят ще бъде информиран за този факт, а Поръчката може да бъде анулирана.

7.     Отказ от договора

7.1.   Клиент, който е потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите, съгласно чл. 50 – 56, има право да се откаже от сключения договор, ако не е предоставил изричното си писмено съгласие за започване изпълнението на договора за предоставяне на стоки и услуги от страна на ТРУДОВ МОНИТОР ООД, чрез повторното натискане на виртуалния бутон „Потвърждавам поръчката“, който се визуализира след приемане на настоящите Общи условия.
11.2. При закупуване на стоки и услуги, чрез повторното натискане на виртуалния бутон „Потвърждавам поръчката“ и заплащане на услугата, договорът за услуга се счита за изцяло изпълнен от ТРУДОВ МОНИТОР ООД и потребителя се счита за информиран и съгласен, че от този момент вече не може да се позове на правото си на отказ по смисъла на Закона за защита на потребителите чл. 50 – 56.

7.2.   При отказ от договора Потребителят се задължава незабавно, не по-късно от 30 дни считани от датата на прекратяване, да върне доставените му Продукти на адреса, посочен от Продавача. По Продуктите не може да има следи от употреба и трябва да бъдат фабрично опаковани. Потребителят носи отговорност за увреждания на стоката по негова умишлена вина. Продавачът се задължава да върне незабавно на Потребителя цената на Продукта, платена от Потребителя.

7.3.   В случаите, когато Потребителят не приеме Продуктите, за които е извършил плащане, Продавачът може да се свърже с Потребителя с цел ново изпращане на пратката.

7.4.   Продавачът си запазва правото за отказ от договора при липса на Продуктите на склад, или технически проблем, възникнали в хода на реализация на Поръчката, за което Потребителят ще бъде информиран. В този случай Потребителят няма да понесе никакви разходи.

7.5.   Увредени пратки